Potwierdzenie wzorowej współpracy pomiędzy firmą EL-Plus a Schneider Electric Polska

W kwietniu bieżącego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli firm Schneider Electric Polska oraz EL-Plus Sp. z o.o. na którym wieloletni partnerzy handlowi potwierdzili dotychczasową wzorową współpracę, czego jednym z dowodów było przekazanie przez dostawcę poniższego certyfikatu.