Kontakt

EL-PLUS Sp. z o.o.
ul. Inwalidzka 11
41-506 Chorzów
Zarząd
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Maciej Zaniewski

 
Menedżer Produktów 
Adam Rzeźniczek
wew. 26
 
www.el-plus.com.pl
tel. 32 346 01 00
tel. 32 346 01 01
fax. 32 247 30 20
Zarząd
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy
Zbigniew Czapliński

 
Dział Fakturowania
wew. 12, 22
Kierownik Działu Fakturowania
Milena Jurek
NIP 627-24-04-335
Regon 277283730
KRS 0000153146
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Sekretariat
wew. 19
Dział finansowo - księgowy
wew. 18, 21
Kapitał Zakładowy 3 060 000 PLN
Bank PeKaO S.A. Nr. konta:
73 1240 4227 1111 0000 4845 7565
Dział handlu i marketingu
Z-ca Dyrektora Handlowego
Dorota Krysińska
 
 
     


Wyznacz trasę

Wyznacz trasę do El-Plus